Ringjoone võrrand

iDevice ikoon Lugemine

Ringjooneks nimetatakse antud punktist jääval kaugusel asetsevate punktide hulka tasandil. Antud punkti nimetatakse ringjoone keskpunktiks ja jäävat kaugust ringjoone raadiuseks.

Ringjoone võrrand, kui ringjoone keskpunkt on (a; b)  ja raadius r: (x-a)2 +(y-b)2 =r2

Antud võrrandit nimetatakse ka ringjoone kanooniliseks võrrandiks.

Erijuhul, kui ringjoone keskpunkt on punktis O(0; 0), siis saab ringjoone võrrand kuju  x2+y2=r2

Näiteks: Kas võrrand x2+y2+4x-8y+11=0 on ringjoone võrrand? Kui on siis leia ringjoone keskpunkt ja raadius.

Täisruudu eraldamise võte:

x2+y2+4x-8y+11=0

x2+y2+4x-8y=-11

(x2+4x)+(y2-8y)=-11

(x2+4x+4)+(y2-8y+16)=-11+4+16

(x-2)2 +(y-4)2 =9

 

Seega ringjoone keskpunkt on punktis (-2; 4) ja raadius r = 3

Näiteks:

x2+y2+2x-4y+9=0

x2+y2+2x-4y=-9

(x2+2x)+(y2-4y)=-9

(x2+2x+1)+(y2-4y+4)=-9+1+4

(x-1)2 +(y-2)2 =-4

 

Antud juhul pole tegemist mitte reaalse vaid imaginaarse ringjoonega.

Näiteks:

x2+y2+10x-8y+41=0

x2+y2+10x-8y=-41

(x2+10x)+(y2-8y)=-41

(x2+10x+25)+(y2-8y+16)=-41+25+16

(x-5)2 +(y-4)2 =0

Sellel juhul saime punkti (5; -4) koordinaadid.

 

Näiteks:

 

Ring raadiusega 3 paikneb I ja II veerandis.

Leida ringjoone võrrand, kui see ringjoon puutub x-telge punktis (2; 0). Kuna ringjoon puutub x - telge punktis (2; 0), siis selle

ringjoone keskpunkt paikneb sirgel x = 2. Kuna ringi raadius on 3, siis keskpunkt asub punktis (2; 3).

Seega ringjoone võrrand on kujul  (x-2)2 +(y-3)2 =9

Ringjoone ümbermõõtu arvutatakse valemiga P= 2r ja ringi pindala valemiga S=r2