Kahe sirge lõikepunkt

iDevice ikoon Lugemine

Kahe sirge lõikepunkt on leitav jooniselt (ei ole alati täpne) või arvutuslikult. Viimasel juhul sirge võrranditest koostatakse võrrandisüsteem ja lahendatakse sobiva lahendusmeetodiga (liitmisvõte, asendusvõte, determinantide abil)

Näiteks: Leiame sirgete 2x-y-3=0 ja x+2y-4=0 lõikepunkti:

Asendades nüüd saadud x - i väärtuse esimesse võrrandisse saame

Seega sirgete lõikepunkt on (2 ; 1).

Märkus: Kui süsteemi lahendamisel tekib samasus 0 = 0, kusjuures mõlemad muutujad, seega nii x kui ka y, koondusid välja, on süsteemil lõpmata palju lahendeid. Sirged ühtivad.

 

Kui süsteemi lahendamisel tekib vastuolu 0 = arv (nt 3), kusjuures mõlemad muutujad, seega nii x kui ka y, koondusid välja, süsteemil lahendid puuduvad. Sirged on paralleelsed.