MTÜ asutamine

Mittetulundusühingu võivad asutada vähemalt kaks füüsilist või juriidilist isikut. Selleks sõlmivad asutajad asutamislepingu.

Asutamiseks allkirjastatakse notari juures mittetulundusühingu juhatuse liikmete poolt registrisse kandmise avaldus. Seega ei pea kõik asutajaliikmed notari juures seda tegema.


Mittetulundusühingul puudub registreeritud kapital, st mittetulundusühingu vara moodustub sihtotstarbeliste maksete ja liikmemaksude arvelt, samuti toetuste ning annetuste kaudu. Mittetulundusühing on mõeldud selle tegevuse eesmärgi täitmiseks. Mittetulundusühingu tulu ei jaotata mittetulundusühingu liikmete vahel.

Mittetulundulundusühingu asutamiseks tuleb saata meile järgmised andmed:

  • mittetulundusühingu nimi ja aadress;
  • mittetulundusühingu tegevus eesmärk;
  • asutajate ja juhatuse liikmete eesnimed, perekonnanimed, isikukoodid, elukoha aadressid ja dokumendi numbrid (millega notari juurde tulevad).

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 2.5 License

Tallinna Polütehnikumi Majanduse alused II Ettevõtlusvormid